Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]

"พร้อมใจเสียภาษีเพื่อท้องถิ่นพัฒนา"

...อ่านต่อ>>
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 18 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560 [ 2 ม.ค. 2560 ]

 " ท้องถิ่นพัฒนาก้าวไกล  ด้วยภาษีราษฎร "

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 25 มี.ค. 2559 ]

" ท่าล้อจะพัฒนาก้าวไกล  ถ้าทุกคนร่วมใจกันชำระภาษี"

...อ่านต่อ>>
ประกาศการเสียค่าธรรมเนียมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 [ 2 ธ.ค. 2554 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการเสียค่าธรรมเนียมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ธ.ค. 2554 ]

...อ่านต่อ>>
ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 พ.ย. 2553 ]

...อ่านต่อ>>
ความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 พ.ย. 2553 ]

...อ่านต่อ>>
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย [ 23 พ.ย. 2553 ]

...อ่านต่อ>>
1 |