Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย [ 28 เม.ย. 2563 ]