Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
    ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "รับต่อ พรบ.มอเตอร์ไซค์เก่า, ทะเบียนขาด, ไม่มีทะเบียน รถสามล้อพ่วงข้าง, รถชาลี" *** ผู้สนใจนำรถมาต่อ พรบ.ได้ ในวันทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหมู่ เริ่มวันที่ 17 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น เป็นต้นไป [ 14 ก.พ. 2563 ]