Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     
    ข่าวกิจกรรม
การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]