Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 [ 12 ส.ค. 2561 ]

วันอาทิตย์ ที่ 12 ส.ค.61 เวลา 19.00 น.นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอำเภอท่าม่วง ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้ว ...อ่านต่อ>>

โครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติทางถนน ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ ทุกท่าน ได้ร่วมจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติทางถนน ประจำปี 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเขาดิ ...อ่านต่อ>>

โครงการโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดอยุธยา

...อ่านต่อ>>
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าล้อ [ 9 ก.ย. 2561 ]

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าล้อ โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าล้อ สนับสนุนงบประมาณ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ให้กับเยาวชนตำบลท่าล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ เ ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมจิตอาสา ‘’เราทำความดี ด้วยหัวใจ’’ เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 12 ต.ค. 2561 ]

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ‘’เราทำความดี ด้วยหัวใจ’’ เพื่อเป็นกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเพื ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 25 ต.ค. 2561 ]

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ อสม. ตำบลท่าล้อ และผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดท่าล้อ (บ้านทอง)

...อ่านต่อ>>
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 22 พ.ย. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ [ 5 ธ.ค. 2561 ]

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น.เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตัก ...อ่านต่อ>>

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย [ 19 ธ.ค. 2561 ]

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก เทศบาลตำบลเขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
โครงการจัดงานวันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2556 ]

...อ่านต่อ>>
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ [ 17 เม.ย. 2556 ]

...อ่านต่อ>>
ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [ 7 ธ.ค. 2555 ]

...อ่านต่อ>>

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2555 [ 28 พ.ย. 2555 ]

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ.2556 ...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ [ 23 มี.ค. 2554 ]

เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ทางเทศบาลตำบลท่าล้อ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2554 เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำแผนชุมชนมากยิ่งขึ้น ...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและฉีดยากำเนิดในสุนัขและแมว [ 12 พ.ค. 2554 ]

จัดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและฉีดยากำเนิดในสุนัขและแมว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนและฮอร์โมน

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |