Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบ้านนอกคอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [ 27 ส.ค. 2562 ]

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบ้านนอกคอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ณ หอ [ 12 ส.ค. 2562 ]

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 พร้อมด ...อ่านต่อ>>

เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง [ 12 ส.ค. 2562 ]

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาศาลตึก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [ 4 ส.ค. 2562 ]

วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาศาลตึก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี [ 2 ส.ค. 2562 ]

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ [ 31 ก.ค. 2562 ]

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 [ 28 ก.ค. 2562 ]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ณ หอประ ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 [ 28 ก.ค. 2562 ]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอท่าม่วง

...อ่านต่อ>>
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลา SML ศาลตึก หมู่ที่ 2 [ 28 ก.ค. 2562 ]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 - ม.6 และ ผู้นำชุมชน 1 - 12 ชุมชน ได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส [ 19 ก.ค. 2562 ]

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ณ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ ...อ่านต่อ>>

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]

งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ ทุกท่าน ได้ร่วมจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

...อ่านต่อ>>
การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ [ 20 มิ.ย. 2562 ]

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง ได้จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สภาวัฒนธรรมตำบลท่าล้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 - ม.6 และ ผู้นำชุมชน 1 -  12 ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำ ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 13 เม.ย. 2562 ]

วันที่ 13 เมษายน 2562 รองนายกเทศมนตรี นายชัยวัฒน์ ดอกบุก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี  2562 โดยนายยุธนา วัฒนสุทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าล้อ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |