Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส   [ 19 ก.ค. 2562 ]

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ณ วัดบ้านทอง (ท่าล้อ ...อ่านต่อ>>

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562   [ 15 ก.ค. 2562 ]

งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ ทุกท่าน ได้ร่วมจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

...อ่านต่อ>>
การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ [ 20 มิ.ย. 2562 ]

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง ได้จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สภาวัฒนธรรมตำบลท่าล้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 - ม.6 และ ผู้นำชุมชน 1 -  12 ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำ ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 13 เม.ย. 2562 ]

วันที่ 13 เมษายน 2562 รองนายกเทศมนตรี นายชัยวัฒน์ ดอกบุก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี  2562 โดยนายยุธนา วัฒนสุทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าล้อ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้เข้าร่วม การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562  ณ บ้าน อสม. กัญฐาณา  ยาท ...อ่านต่อ>>

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10 [ 1 ก.พ. 2562 ]

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้ร่วมกับ คณะผู้บร ...อ่านต่อ>>

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนของรางวัล ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร [ 11 ม.ค. 2562 ]

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนของรางวัล ณ โรงเรียนเขาดินวิทยา ...อ่านต่อ>>

วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนขอรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร [ 11 ม.ค. 2562 ]

วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนขอรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

...อ่านต่อ>>
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดท่าล้อ ประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]

วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนของรางวัล ณ โรงเรียนวัดท่าล้ออ่านต่อ>>

เทศบาลตำบลท่าล้อ ดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้ร่วมกับ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ,โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประธานชุมชน ,ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เสียงต [ 9 ม.ค. 2562 ]

เทศบาลตำบลท่าล้อ ดำเนินการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ได้ร่วมกับ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ,โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ประธานชุมชน ,ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ ประช ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร [ 11 ม.ค. 2561 ]

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนั ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดท่าล้อ [ 12 ม.ค. 2561 ]

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายจำลอง อบอุ่น อดีตกำนันตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนขอราง ...อ่านต่อ>>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร [ 25 ธ.ค. 2561 ]

วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนขอรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 |