Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง [ 23 ต.ค. 2563 ]

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน [ 15 ก.ย. 2563 ]

วัน อังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ [ 11 ก.ย. 2563 ]

วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
โครงการอบรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง [ 3 ก.ย. 2563 ]

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
โครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุถนน [ 20 ส.ค. 2563 ]

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

...อ่านต่อ>>
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล [ 30 ส.ค. 2562 ]

...อ่านต่อ>>
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารี่ท่าม่วง พื้นที่ 28 ภาค 3330 โดย นายกวิมลวรรณ วงศ์วิริยางกูร และสมาชิก ร่วมกับ นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ และนายจำลอง อบอุ่น ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าล้อ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโ [ 9 มิ.ย. 2563 ]

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารี่ท่าม่วง พื้นที่ 28 ภาค 3330 โดย นายกวิมลวรรณ วงศ์วิริยางกูร และสมาชิก ร่วมกับ นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ และนายจำลอง อบอุ่น ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าล้อ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ...อ่านต่อ>>

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 ณ หมู่ที่ 4 [ 22 พ.ค. 2563 ]

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 ศาลาอ ...อ่านต่อ>>

เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง [ 2 เม.ย. 2563 ]

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

...อ่านต่อ>>
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง [ 2 เม.ย. 2563 ]

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

...อ่านต่อ>>
วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ [ 13 มี.ค. 2563 ]

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

...อ่านต่อ>>
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย จ.อ่างทอง [ 28 ก.พ. 2563 ]

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย จ.อ่างทอง

...อ่านต่อ>>
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดการอบรมให้ความรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา โครงการพระราชดำริ และการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ [ 27 ก.พ. 2563 ]

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดการอบรมให้ความรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา โครงการพระราชดำริ และการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ& ...อ่านต่อ>>

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรุ้นอกสถานที่ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม ให้แก่เด็กเล็กของตำบลทั้ง 2 ศูนย์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าล้อ [ 21 ก.พ. 2563 ]

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรุ้นอกสถานที่ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม ให้แก่เด็กเล็กของตำบลทั้ง 2 ศูนย์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโ ...อ่านต่อ>>

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น เป็นต้นไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน "ได้กำหนดการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563" ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 [ 20 ก.พ. 2563 ]

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น เป็นต้นไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน "ได้กำหนดการจัดเวทีประชาคม ตามโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563" ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4

เทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

- กองคล ...อ่านต่อ>>

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |