วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day และจัดระเบียบสายสื่อสาร"       18 ก.พ. 2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day และจัดระเบียบสายสื่อสาร"

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยกันทำความสะอาด และทาสีฟุตบาท ฝั่งถนนหน้าวัดท่าล้อ (บ้านทอง)       23 ธ.ค. 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา โดยช่วยกันทำความสะอาด และทาสีฟุตบาท ฝั่งถนนหน้าวัดท่าล้อ (บ้านทอง)

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอําเภอท่าม่วงประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะสงฆ์ หัว      28 ส.ค. 2562

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอําเภอท่าม่วงประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบ้านนอกคอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี      27 ส.ค. 2562

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบ้านนอกคอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี