เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง      2 เม.ย. 2563

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง      2 เม.ย. 2563

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ      13 มี.ค. 2563

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตัวเอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย จ.อ่างทอง      28 ก.พ. 2563

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย จ.อ่างทอง