การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562      19 เม.ย. 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 เทศบาลตำบลท่าล้อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สภาวัฒนธรรมตำบลท่าล้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 - ม.6 และ ผู้นำชุมชน 1 -  12 ชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำ

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562      13 เม.ย. 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 รองนายกเทศมนตรี นายชัยวัฒน์ ดอกบุก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี  2562 โดยนายยุธนา วัฒนสุทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าล้อ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562      18 มี.ค. 2562

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าล้อ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562      15 ก.พ. 2562

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้เข้าร่วม การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562  ณ บ้าน อสม. กัญฐาณา  ยาท