วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารี่ท่าม่วง พื้นที่ 28 ภาค 3330 โดย นายกวิมลวรรณ วงศ์วิริยางกูร และสมาชิก ร่วมกับ นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ และนายจำลอง อบอุ่น ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าล้อ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโ      9 มิ.ย. 2563

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 สโมสรโรตารี่ท่าม่วง พื้นที่ 28 ภาค 3330 โดย นายกวิมลวรรณ วงศ์วิริยางกูร และสมาชิก ร่วมกับ นายมนตรี กาญจน์บริรักษ์ และนายจำลอง อบอุ่น ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลท่าล้อ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 ณ หมู่ที่ 4      22 พ.ค. 2563

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 ศาลาอ

เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง      2 เม.ย. 2563

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง      2 เม.ย. 2563

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวาน มอบถุงยังชีพ เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อน โคโรนา 2019 ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง