กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562      13 เม.ย. 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 รองนายกเทศมนตรี นายชัยวัฒน์ ดอกบุก ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี  2562 โดยนายยุธนา วัฒนสุทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าล้อ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ส

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562      18 มี.ค. 2562

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าล้อ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562      15 ก.พ. 2562

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้เข้าร่วม การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562  ณ บ้าน อสม. กัญฐาณา  ยาท

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10      1 ก.พ. 2562

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้ร่วมกับ คณะผู้บร