การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562      15 ก.พ. 2562

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ/พนักงาน เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้เข้าร่วม การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562  ณ บ้าน อสม. กัญฐาณา  ยาท

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10      1 ก.พ. 2562

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในหลวงราชกาลที่ 10 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ได้ร่วมกับ คณะผู้บร

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนของรางวัล ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร      11 ม.ค. 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนในตำบล ได้ร่วมเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนของรางวัล ณ โรงเรียนเขาดินวิทยา

วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนขอรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร      11 ม.ค. 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ได้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร แด่นักเรียนในกิจกรรม ในการแสดงของนักเรียนขอรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร