วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง      23 ต.ค. 2563

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน       15 ก.ย. 2563

วัน อังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ      11 ก.ย. 2563

วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ

โครงการอบรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง      3 ก.ย. 2563

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าล้อ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าล้อ