นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอําเภอท่าม่วงประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะสงฆ์ หัว      28 ส.ค. 2562

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา นายอําเภอท่าม่วงประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบ้านนอกคอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี      27 ส.ค. 2562

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมบ้านนอกคอกนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ ณ หอ      12 ส.ค. 2562

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 พร้อมด

เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง      12 ส.ค. 2562

วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าล้อ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง